İMTİYAZ SAHİBİ

Bora KOÇU

YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ

Yunus YILMAZ

GENEL MÜDÜR

Musa ÇEVİK

GENEL YAYAIN KOORDİNATÖRÜ

Yılmaz ARSLAN

SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Melike ÇEVİK

HABERLER

Yeni Türkiye Gazetesi

İLETİŞİM ADRESİ

Kazımdirik Mahallesi 324/5 Sokak 121/1

MYVİA iş Merkezi Bornova/İZMİR